Regio ZOU
Regio Lekstroom

VIP Samenwerken en de app | Veel gestelde vragen en antwoorden


 1. Wat zijn de voordelen van het gebruik van de VIPLive en de app voor digitale communicatie?
 2. Hoe kan ik starten met het gebruik van de communicatiemodule en de app Calculus VIP?
 3. Is communiceren via VIPLive en de app Calculus VIP veilig?
 4. Zien de zorgprofessionals/patiënten/mantelzorgers met wie ik via de app communiceer mijn mailadres of telefoonnummer?
 5. Wat kost het gebruik van de communicatiemodule en de app?
 6. Kan ik informatie terugschrijven naar het HIS?
 7. Wat zijn de technische randvoorwaarden voor het gebruik van de Calculus VIPapp?
 8. Waarvoor kan de app in de praktijk gebruikt worden?
 9. Zijn er al praktijkervaringen opgedaan met de communicatiemodule?
 10. Hoe zit het met de privacy van de gegevens van de patiënt?
 11. Bij wie kan ik terecht met vragen over de app?


Wat zijn de voordelen van het gebruik van de VIPLive en de app voor digitale communicatie?
Zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers kunnen via VIPLive en met de app gemakkelijk en veilig berichten sturen en informatie uitwisselen. De berichtenfunctie op is vergelijkbaar met WhatsApp. De communicatiemodule en app worden continu verbeterd aan de hand van gebruikersvragen en -wensen. Het gebruik is kosteloos voor bij UNICUM aangesloten praktijken en hun patiënten en samenwerkingspartners.

Hoe kan ik starten met het gebruik van de communicatiemodule en de app Calculus VIP?
Lees hier hoe u kunt starten in enkele stappen.

Is communiceren via VIPLive en de app Calculus VIP veilig?
De makers en beheerders van Calculus VIP zijn ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat zij voldoen aan de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging.

De informatie die u via de app uitwisselt is beveiligd door encryptie: de informatie die u verstuurd is hierdoor niet te ontcijferen door derden. De informatie kan alleen worden ontcijferd met codes die zijn verbonden aan de accounts van de verzender en de ontvanger.

Er is een dubbele controle bij het starten met de app. Eenmalig scant u een QR-code (Android) of vult u een gebruikersnaam/wachtwoord in (Apple). Vervolgens logt u bij elk gebruik van de app in met een pincode. Net als bij een app van een bank.

Foto’s die u binnen de app maakt en naar anderen verstuurt (bijvoorbeeld van een wond), worden niet in de fotogalerij van uw smartphone of tablet opgeslagen.

Zien de zorgprofessionals/patiënten/mantelzorgers met wie ik via de app communiceer mijn mailadres of telefoonnummer?
Nee, het linken met andere gebruikers verloopt via de webapplicatie VIPLive. Mailadressen of telefoonnummers zijn niet zichtbaar.

Wat kost het gebruik van de communicatiemodule en de app?
UNICUM stelt het gebruik van de communicatiemodule en de app Calculus VIP kosteloos beschikbaar aan de bij haar aangesloten huisartsen en diëtisten.

Kan ik informatie terugschrijven naar het HIS?
Ja. Als een gesprek is afgerond, kan het met één druk op de knop teruggeschreven worden naar het HIS in de vorm van een edifactbericht.

Wat zijn de technische randvoorwaarden voor het gebruik van de Calculus VIPapp?

 • Smartphone of tablet met iOS (Apple) versie 9.0 of hoger of Android 4.1 of hoger (de app werkt niet op Windows smartphones of tablets.
 • Internetverbinding
 • Zorgverleners hebben een eigen VIPLive account nodig om de app te kunnen activeren.

Waarvoor kan de app in de praktijk gebruikt worden?
De app heeft meerwaarde bij patiënten die complexe zorg nodig hebben: waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn waarbij afstemming met elkaar van belang is. De app kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden ter ondersteuning van stoppen met roken. Een ander voorbeeld: de wijkverpleegkundige kan foto’s van wonden doorsturen ter beoordeling en meetwaarden van bijvoorbeeld patiënten met diabetes.

Zijn er al praktijkervaringen opgedaan met de communicatiemodule?
Meerdere bij UNICUM aangesloten huisartsen werken al met de communicatiemodule. 

Hoe zit het met de privacy van de gegevens van de patiënt?
Wanneer zorgverleners samenwerken is gegevensuitwisseling vaak noodzakelijk en (wettelijk) toegestaan. Zeker als het gaat om zorgverleners die als team betrokken zijn bij de zorg zoals de huisarts, praktijkondersteuner en waarnemer. De wet bepaalt echter wel dat alleen informatie mag worden verstrekt die noodzakelijk is voor de zorgverlener om de patiënt te kunnen behandelen, dan wel begeleiden. Bij gegevensuitwisseling met niet-zorgverleners gelden andere regels, hiervoor verwijzen we naar de ‘LHV-praktijkkaart Privacy’ over gegevensuitwisseling.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de app?
Heeft u de app al in gebruik genomen en heeft u een vraag over het gebruik in de praktijk?

Voor technische zaken:
Calculus – stuur een e-mail of bel 088 - 528 10 20

Voor algemene zaken:

Lida van der Maat, consulent UNICUM – stuur een e-mail of bel 06 - 82 46 99 87

Wilt u de communicatiemodule gaan gebruiken? Meld u dan eerst aan bij Aty de Ruiter, manager innovatie en zorg-ICT bij UNICUM. Dit kan per e-mail of bel 06-13 83 15 00