Regio ZOU
Regio Lekstroom

Toekomstbestendige huisartsenzorg | Meest gestelde vragen


Plan van Aanpak: Waar kan ik mijn Plan van Aanpak aanleveren?
U kunt een Plan van Aanpak aanleveren via een webformulier. Via de besloten omgeving van de UNICUM website logt u in. Daar vindt u de knop ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’ waarachter u een plan in kunt leveren. Een handleiding voor het vinden van en het invullen van een Plan van Aanpak vindt u hier.

Plan van Aanpak: Wat doet UNICUM met mijn Plan van Aanpak?
UNICUM heeft als taak om te kijken of het plan in grote lijnen haalbaar is en of het past binnen de kaders van dit programma. Als dat zo is, dan bekrachtigen wij het Plan van Aanpak. Mocht dat niet zo zijn, dan geven wij feedback.

Plan van Aanpak: Wat doet Zilveren Kruis met mijn plan van aanpak?
Zilveren Kruis krijgt uw Plan van Aanpak niet te zien. UNICUM heeft als taak om te beoordelen of het Plan van Aanpak past binnen de kaders die Zilveren Kruis gesteld heeft. Rapportage naar Zilveren Kruis wordt gedaan op hoofdlijnen.

Plan van Aanpak: Hoe maak ik een goed Plan van Aanpak?
Het maken van een goed Plan van Aanpak kan best lastig zijn. Wij bieden daarom een toolbox aan die daarbij helpt. Ook bent u van harte welkom bij een werksessie om gezamenlijk aan de slag te maken met een Plan van Aanpak. Aanmelden daarvoor kan via de scholingskalender. Daarnaast kunt u op de inspiratiepagina zien waar uw collega’s mee bezig zijn. Hier zullen steeds nieuwe inspiratieverhalen op verschijnen. Neem bij vragen vooral contact met ons op. Het is ook mogelijk om op uw praktijk een gesprek te hebben over de resultaten van de praktijkscan en/of het Plan van Aanpak.

Praktijkscan: Help! Ik heb nog geen inloggegevens ontvangen?
Controleer eerst de spam/ongewenste e-mail map, als daar geen e-mail van WordPress in zit neem dan contact met ons op via: tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik het e-mailadres nog wijzigen dat voor de praktijkscan wordt gebruikt?
Ja, dat kan. Wijziging van het e-mailadres kunt u per e-mail aan ons doorgeven: tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik tijdens het invullen van de praktijkscan stoppen en later verdergaan?
Ja, dat kan. Het systeem onthoudt bij welke vraag u in de ladder bent gebleven, mits u dit tussentijds hebt opgeslagen. U kunt dan op een later moment verdergaan. Zie hiervoor ook de handleiding.

Praktijkscan: Klopt het dat ik geen melding heb gehad dat de ladders compleet zijn ingevuld na afloop?
Ja, dat klopt. Indien op de ‘ladders’ pagina de betreffende ladders de status ‘100% voltooid’ hebben, kunt u het programma afsluiten. De resultaten zijn dan al opgeslagen, verder hoeft u niets te doen. Mocht u hierover twijfelen, kunt u altijd even mailen naar tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik naar aanleiding van het invullen van de praktijkscan nog wisselen van thema?
Ja, dat kan. Een praktijk kan zelf beslissen met welk thema ze aan de slag gaat, ook al heeft ze eerder een ander thema aan ons doorgegeven.

Praktijkscan: Kunnen wij als maatschap de praktijkscan één keer invullen voor meerdere huisartspraktijken?
Nee, dat kan helaas niet. De Praktijkscan is onderdeel van de individuele deelname aan TBHZ. Een praktijk (met eigen praktijk-AGB) neemt individueel deel en voert zijn eigen declaratie uit. De individuele contractering/vergoeding/kpi’s zijn dus op praktijkniveau. De maatschap of meerdere zelfstandige praktijken mogen wel gezamenlijke initiatieven uitwerken en deze gezamenlijk implementeren.

Declaratie: Kan er momenteel al gedeclareerd worden bij ZK?
Ja, het is mogelijk om Toekomstbestendige Huisartsenzorg te declareren. Dit kan met declaratiecode 31400. Meer declaratiedetails vindt u in een nieuwsbericht wat wij eerder hebben gepubliceerd.

Declaratie: Moet ik als praktijk contact opnemen met Zilveren Kruis over het contract Toekomstbestendige Huisartsenzorg?
Nee, in principe hoeft voor dit traject geen interactie plaats te vinden tussen Zilveren Kruis en de huisarts, behalve in het portaal.