Regio ZOU
Regio Lekstroom

Toekomstbestendige huisartsenzorg | Toolbox


Toolbox

Op deze pagina staan middelen die u kunnen ondersteunen bij uw activiteiten en het realiseren van uw project binnen TBHZ. Deze pagina is dynamisch en zal regelmatig op basis van ontwikkelingen aangevuld worden.

Uw project bestaat uit 3 fasen. T.w.:
1  Voorbereiding
2  Uitvoering
3  Evaluatie & Borging

1  Voorbereiding

Tools Plan van Aanpak:
Inventarisatieblad PvA
Handleiding PvA
Videohandleiding PvA
Voorbeeld PvA
Poster Projectreis
Lijst met voorbeelden mijlpalen
Theorie: PDSA - Plan, Do, Study, Act
Praktijkpiramide
-
 Theorie: Implementatie en opschaling van technologie in de praktijk 

Format PvA. Dit format is bewerkbaar. Hiermee kunt u gemakkelijk een concept PvA opstellen en in de praktijk bespreken voordat u het definitief aanlevert bij UNICUM via het webformulier.

2  Uitvoering

Tools uitvoering project:
In het kader van TBHZ worden ook scholingen georganiseerd. Begin april plannen wij o.a. een kennismaking met LEAN en een kennismaking met persoonsgerichte zorg.

Daarnaast zijn er verschillende momenten waarop we projectleiders uitnodigen ervaringen en tips met elkaar te delen. Alle ingeplande TBHZ scholingen zijn te vinden op de scholingskalender.

Meer zorg op afstand
Digitale vaardigheden
Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de zorg. Dit geldt zowel voor patiënten als voor zorgverleners. Unicum werkt vanuit het team Digitalisering en Innovatie aan uitgebreid aanbod op dit onderwerp. Hieronder alvast een tweetal tools die u kunt inzetten in de praktijk.

 • Zelfscan Digivaardig in de zorg
  De zelfscan van digivaardig in de zorg is gebaseerd op vaardigheden die een medewerker van een huisartsenpraktijk minimaal nodig heeft. Door de scan in te vullen krijgt u een goed beeld van de digitale vaardigheden die u nog verder kunt ontwikkelen.
 • Basis digitale vaardigheden
  Digivaardig in de zorg biedt verschillende leermiddelen rondom de basis digitale vaardigheden benodigd in de huisartsenpraktijk. Deze zijn verdeeld op onderwerp en kunt u volgen op het moment dat het u uitkomt.

 Evaluatie van digitale tools

 • Ontwikkelmogelijkheden VIPlive
  Bent u benieuwd of u VIPlive optimaal gebruikt of welke mogelijkheden er zijn en hoe u daarbij ondersteund kunt worden, dan kunt u gebruik maken van het praktijkbezoek VIP. Meer daarover leest u hier.

Inzet van digitale tools

 • Videoconsult
  Via VIP kunt u beeldbellen met patiënten. Hiervoor is een handleiding beschikbaar evenals een videohandleiding.
 • Zelftriage
  Digitale zelftriage kunt u inzetten als middel om de werkdruk te verlagen. Dat heeft vooral potentie als u veel druk op de telefoon ervaart. Zelftriage bijvoorbeeld via ‘Moet ik naar de dokter’ kan effectieve hulp bieden voor laag-urgente zorgvragen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Andere organisatie van huisartsenzorg

 • Taakverdeling in de praktijk
  • Taakherschikking: tools van de stichting KOH
   Denkt u na over de inzet van een PA of VS, kijk dan vooral op de website van de stichting KOH. Zij bieden hier verschillende tools voor aan, waaronder een voorbeeldplan en een checklist. Voor het opleiden van VS en PA is tevens stimuleringssubsidie beschikbaar.

Meer persoonsgerichte zorg

Efficiëntere praktijkvoering

 • Werkdruk
  • Meetinstrument werkdruk
   Er zijn verschillende tools beschikbaar om de werkdruk te meten. We plaatsen hier een tool die oorspronkelijk voor de verpleegkunde is ontwikkeld maar waarvan het programmateam denkt dat deze ook goed toepasbaar is in de huisartsenpraktijk. Het document ‘tijdwijzerzorg’ bevat de tijdsdrukmeter en de oefening tijddiagnose. Daarnaast zijn er ook andere tips en tools in dit document te vinden.
   Heeft u alleen behoefte aan de tijdsdrukmeter en de tijddiagnose, gebruik dan dit document.
  • Werkdruk wegwijzer
   TNO heeft een uitgebreide werkdruk wegwijzer Hierin zijn alle ins en outs van werkdruk te vinden. Op pagina 2 van dit document staat een stroomschema om te bepalen of de werkdruk wegwijzer iets voor u is.
  • Goed voor elkaar, Duurzaam inzetbaar in de huisartsenzorg
   De SSFH biedt ondersteuning in het voeren van een gesprek over werkdruk, werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Er zijn webinars beschikbaar over dit onderwerp en u kunt op de website ook gesprekskaarten downloaden. 

3  Tools Evaluatie & Borging