Regio ZOU
Regio Lekstroom

Publicaties | Regioplan regio Lekstroom


In dit regioplan beschrijven de huisartsen uit Zuidwest Utrecht welke thema’s belangrijk zijn voor de regio, waar zij over drie jaar willen staan en hoe zij de transitie naar O&I willen vormgeven. Zij hebben uitgangspunten geformuleerd die het kompas vormen voor de verdere ontwikkeling en inrichting van de nieuwe regio-organisatie UNICUM Lekstroom en die richting geven aan het beleid en de activiteiten voor de komende jaren. Met dit gezamenlijke regioplan kunnen afspraken worden gemaakt met de zorgverzekeraar over O&I-financiering voor de periode 2019-2022.

In het eerste kwartaal van 2019 besprak het bestuur van de regio-organisatie in oprichting wat er in dit regioplan moest komen. Per gemeente vond een gesprek plaats met de huisartsen en hun multidisciplinaire samenwerkingspartners. Mede op basis van de verkregen input heeft het bestuur dit plan opgesteld. 

Dit is een webversie zonder bijlagen. De volledige versie is voor leden te raadplegen via het besloten deel van de website.