Regio ZOU
Regio Lekstroom

Publicaties | Regioplan regio Lekstroom


In dit regioplan beschrijven de huisartsen uit regio Lekstroom welke thema’s belangrijk zijn voor de regio, waar zij over drie jaar willen staan en hoe zij de transitie naar O&I willen vormgeven. Zij hebben uitgangspunten geformuleerd die het kompas vormen voor de verdere ontwikkeling en inrichting van de nieuwe regio-organisatie UNICUM Lekstroom en die richting geven aan het beleid en de activiteiten voor de komende jaren. Met dit gezamenlijke regioplan kunnen afspraken worden gemaakt met de zorgverzekeraar over O&I-financiering voor de periode 2022-2024.