Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Lekstroom

UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

CCQ in beeld - wie helpt mee met de validatie?
Er is hard gewerkt aan een grafische versie van de CCQ. Omdat dit een bewerking is van de CCQ, is hernieuwde validatie nodig. Het fase 1 onderzoek is afgerond. Wie doet mee met ronde 2: de validatie?
Lees meer »
16-11-2021
Zorgprogramma's
Aanpassing inhoud Saltro ‘DM urineonderzoek UNICUM'
Tot nu toe werd bij bovenstaande aanvraag naast de albumine-kreatinine ratio standaard een leucocyten- en nitrietbepaling gedaan. De standaard leucocyten- en nitrietbepaling vervalt en moet apart aangevraagd worden.
Lees meer »
16-11-2021
Zorgprogramma's
Adviezen opstarten reguliere chronische longzorg
Huisartsenpraktijken zijn volop bezig om de chronische longzorg weer op te pakken. Door de coronacrisis werd dit een tijd lang zo goed mogelijk op afstand, digitaal of telefonisch ingevuld. De CAHAG heeft meerdere suggesties gedaan voor het weer oppakken van de reguliere zorg en het opstarten van spirometrie.
Lees meer »
26-10-2021
Zorgprogramma's
UNICUM aan de slag met GGZ
Voor het vaststellen van thema’s voor het regioplan 2022 noemden zowel huisartsen als ketenpartners met regelmaat de problematiek rond GGZ. Een goede aanleiding voor UNICUM om dit thema op te pakken.
Lees meer »
25-09-2021
Zorgprogramma's
Toolkit ‘Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie’
Op de site van NDF is een handige Toolkit ‘Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie’ beschikbaar. Het is zeker de moeite waard een kijkje te nemen op de site!
Lees meer »
31-08-2021
Zorgprogramma's
Opstellen risicoprofiel voor hart- en vaatziekten bij personen met COPD
De aanwezigheid van COPD lijkt een onafhankelijke voorspeller te zijn voor het krijgen van een hart- en vaatziekte. Het risico op hart- en vaatziekten is bijna 2,5 keer zo hoog. Dan is het noodzakelijk om rekening te houden met de aan- of afwezigheid van COPD. Voor behandeling zijn richtlijnen opgesteld.
Lees meer »
21-07-2021
Zorgprogramma's
Nieuwe leefstijlparagraaf van de NHG
De nieuwe leefstijlparagraaf van de NHG -standaard DM type 2 is uit. Een praktische uitleg in 9 minuten bekijken kan nu! Kijk naar de samenvatting gemaakt door Stichting Langerhans.
Lees meer »
14-07-2021
Zorgprogramma's
Herziene NHG-Standaard COPD
De NHG-Standaard COPD is na 6 jaar herzien. De standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van COPD. Irene van der Weerdt-Bakker, kaderhuisarts astma/COPD bespreekt de belangrijkste wijzigingen in het COPD en Astma Bulletin Huisartsgeneeskunde.
Lees meer »
08-07-2021
Zorgprogramma's
Doe je mee aan de training Zingeving?
Op 5 juli staat de training Zingeving op de agenda. Tijdens deze training verkennen we met elkaar o.l.v. docent Eva Smit (Centrum voor Levensvragen Zuidoost Utrecht) het gebied van zingeving.
Lees meer »
24-06-2021
Zorgprogramma's
CAHAG-advies herstart spirometrie in de huisartsenpraktijk
Spirometrie draagt bij aan het diagnosticeren en monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Om die reden is het advies van de CAHAG om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk.
Lees meer »
14-06-2021
Zorgprogramma's
Gezocht: Doktersassistente in Nieuwegein
Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan in Nieuwegein is op zoek naar een gediplomeerde doktersassistente voor 24-32 uur per week.
Lees meer »
31-05-2021
Zorgprogramma's
Dag van de POH
Afgelopen zaterdag, 22 mei, was het de jaarlijkse 'Dag van de Praktijkondersteuner'. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor alle praktijkondersteuners en specialisaties hierin; POH GGZ, POH Ouderen, POH Jeugd, POH Dementie en POH Palliatief en of een combinatie van deze expertisegebieden.
Lees meer »
25-05-2021
Zorgprogramma's
2