Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Lekstroom

UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

Pilot thuisbehandeling voor acuut benauwde patiënten breidt uit
Het is vanaf nu mogelijk om patiënten met een acute luchtweginfectie, anders dan COVID-19, thuis te behandelen met zuurstof en centraal te laten monitoren. Ook kun je patiënten met een risico op ernstig beloop, bij wie je graag een extra 'vinger aan de pols' zou willen, op afstand laten monitoren (zonder zuurstof).
Lees meer »
27-01-2023
UNICUM Huisartsenzorg
Koning en minister Kuipers bezoeken Zorg Coördinatie Centrum
Afgelopen woensdag brachten koning Willem-Alexander en minister Ernst Kuipers een werkbezoek aan het Zorg Coördinatie Centrum in Zeist. De minister was hier eerder geweest en leidde de koning - samen met RAVU-bestuurder Jack Versluis - met verve rond. Carin Littooij en Toosje Valkenburg waren namens UNICUM aanwezig.
Lees meer »
27-01-2023
UNICUM Huisartsenzorg
Veel interesse voor opleiding zij-instromers doktersassistent
Afgelopen najaar heeft UNICUM in samenwerking met ROC Midden Nederland, HUS, RegioZorgNu en SSFH zij-instromers geworven voor de functie van doktersassistent via een BBL-traject. Dit was een succes en krijgt dan ook een vervolg in 2023.
Lees meer »
21-12-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Tweede Utrechtse Transmurale Inspiratiedag
Op donderdag 8 december 2022 organiseerden het Diakonessenhuis, het Antonius Ziekenhuis en de regionale huisartsenorganisaties HUS, UNICUM en RegiozorgNU de Tweede Transmurale Inspiratiedag over Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zo’n 65 huisartsen en specialisten namen deel aan deze bijeenkomst.
Lees meer »
21-12-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Gezamenlijke uitvoering Meer Tijd Voor de Patiënt
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat zorgverzekeraars in 2023 voor in ieder geval 4,3 miljoen verzekerden ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’ (MTVP) gaan inkopen. LHV, InEen en ZN maken nu concrete afspraken over hoe huisartsen en regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) in 2023 kunnen starten met MTVP.
Lees meer »
01-12-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Werkconferentie 'de jonge huisarts aan zet'
UNICUM organiseert op 17 januari een werkconferentie voor 'jonge' huisartsen. We gaan in gesprek over de uitdagingen en dilemma's die we zien aankomen. Wat heb JIJ nodig om je werk als huisarts en je leven nu en in de toekomst te organiseren?
Lees meer »
28-11-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Verwijzen binnen de ggz/jeugdzorg: geen taak van de huisarts
Krijg je ook geregeld een bericht van een ggz-aanbieder met het volgende verzoek: ‘Wij sluiten de behandeling af en verzoeken u een verwijzing te maken voor vervolgbehandeling bij aanbieder X.’ Dit hoef je als huisarts niet te doen.
Lees meer »
19-10-2022
UNICUM Huisartsenzorg
UNICUM is op zoek naar een Directeur-Bestuurder
We zijn op zoek naar een Directeur-Bestuurder. Bekijk de vacature voor meer informatie.
Lees meer »
05-10-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Dag van de Triagist
Hoeraaaa! Op 29 september was het de Dag van de Triagist! Om hierbij stil te staan heeft iedere Triagist iets lekkers ontvangen.
Lees meer »
03-10-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Thuisbehandelingspilot voor acuut benauwde patiënten
Diverse patiënten hebben al deelgenomen aan de pilot CovidTherapyHome van het UMCU. De reacties zijn tot nu toe overwegend positief. Deelnemende huisartsen geven aan dat de pilot ontlastend werkt.
Lees meer »
28-09-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Oncologie: Expertteam Transmuraal Samenwerken
Vanuit de gedachte dat een stevig oncologisch vangnet rondom de patiënt essentieel is voor de kwaliteit van leven, is binnen Oncomid het Expertteam Transmuraal Samenwerken actief. Onder voorzitterschap van huisarts Toosje Valkenburg wordt gewerkt aan een transmurale zorgketen.
Lees meer »
28-09-2022
UNICUM Huisartsenzorg
Noodkreet ROC Midden-Nederland: stageplekken gezocht
Hoewel er landelijk een groot tekort is aan doktersassistenten, hebben dertig studenten van de opleiding doktersassistente (BOL) van het ROC Midden-Nederland nog geen stageplek gevonden. Het gaat om twee dagen in de week.
Lees meer »
28-09-2022
UNICUM Huisartsenzorg
2