Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Lekstroom

UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

OPEN regiobijeenkomst 17 november
Op 17 november vond de online regiobijeenkomst plaats. De presentatie en/of de opname nog eens terugkijken? Alle documenten van deze bijeenkomst zijn vanaf nu beschikbaar.
Lees meer »
25-11-2021
UNICUM Huisartsenzorg
De RSO vanuit huisartsperspectief
In de Trijn Nieuwsbrief van deze maand lees je een interview met Hans Erik van Helsdingen, lid van de bestuurlijke vertegenwoordiging van Trijn en directeur van UNICUM over de transformatie naar een RSO. Benieuwd hoe Hans Erik vanuit het huisartsperspectief kijkt naar de transformatie naar een RSO?
Lees meer »
25-11-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Aangepaste werkprocessen Diak tijdens update EPD
Binnenkort neemt het Diakonessenhuis de nieuwste versie in gebruik van het elektronisch patiëntendossier (HiX 6.2). De overgang vindt plaats van donderdag 9 december 12.00 uur tot vrijdag 10 december 16.00 uur. Tijdens de overgangsfase gelden andere werkprocessen en maatregelen.
Lees meer »
03-11-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Consultatie en behandeling Abrona alleen nog met Wlz-indicatie
Per 1 januari 2022 biedt Abrona alleen nog consultatie en behandeling aan mensen met een Wlz-indicatie. Om ervoor te zorgen dat mensen direct bij de juiste zorgverlener terechtkomen, neemt Abrona vanaf heden geen verwijzingen voor GZSP (Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen) meer aan.
Lees meer »
12-10-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Even voorstellen… Manon Godefroy, kwaliteitsfunctionaris
Manon Godefroy werkt sinds 1 oktober bij UNICUM als kwaliteitsfunctionaris. Ze stelt zich graag aan je voor.
Lees meer »
12-10-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Over praktijkbindingsangst en mogelijke oplossingen
Veel oudere huisartsen hebben moeite om een opvolger te vinden; jonge huisartsen blijven vaak lang als waarnemer werken en zijn huiverig om zich te vestigen. Wat zijn de oorzaken van deze praktijkbindingsangst en wat zijn mogelijke oplossingen?
Lees meer »
05-10-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Vragen rondom palliatieve zorg voor gezinnen
Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Utrecht en de netwerken palliatieve zorg van Septet, het consortium palliatieve zorg in Midden-Nederland, organiseren gezamenlijk twee interactieve online bijeenkomsten voor hulpverleners die in hun werk te maken hebben met palliatieve zorg en kinderen.
Lees meer »
30-09-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Registratie vaccinatie bewoners kleinschalige instellingen
In maart en april hebben de mobiele prikteams van de huisartsenspoedposten van UNICUM de bewoners van de kleinschalige instellingen gevaccineerd met Moderna. De registratie hiervan (RIVM) ligt bij de huisartspraktijken.
Lees meer »
28-09-2021
UNICUM Huisartsenzorg
UNICUM aan de slag met GGZ
Voor het vaststellen van thema’s voor het regioplan 2022 noemden zowel huisartsen als ketenpartners met regelmaat de problematiek rond GGZ. Een goede aanleiding voor UNICUM om dit thema op te pakken.
Lees meer »
25-09-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Vernieuwde GLI-informatie
Patiënten vragen soms hulp bij het afvallen en/of het veranderen van hun leefstijl. De huisarts heeft dan meerdere verwijsmogelijkheden. Zo kan iemand verwezen worden naar een diëtist, fysiotherapeut of welzijn/beweegcoach.
Lees meer »
20-09-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Even voorstellen: programmacoördinator TBHZ
Mijn naam is Noëlle van Limpt. Ik ben per september begonnen als programmacoördinator Toekomstbestendige Huisartsenzorg bij UNICUM. Deze opdracht vervul ik de komende negen maanden.
Lees meer »
14-09-2021
UNICUM Huisartsenzorg
Even voorstellen... Wenda van Loenen
Wenda van Loenen werkt sinds 1 augustus bij UNICUM als manager Zorg en Gezondheid. In dit nieuwsberichtje stelt zij zich voor.
Lees meer »
08-09-2021
UNICUM Huisartsenzorg
2