Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Lekstroom

UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

OPEN regiobijeenkomst 17 november
Op 17 november vond de online regiobijeenkomst plaats. De presentatie en/of de opname nog eens terugkijken? Alle documenten van deze bijeenkomst zijn vanaf nu beschikbaar.
Lees meer »
25-11-2021
Digitalisering
Planning resultaten praktijkscan
In dit bericht vindt je een overzicht welke praktijk wanneer zijn resultaten kan verwachten.
Lees meer »
22-11-2021
Digitalisering
Inspiratiepagina TBHZ
Op onze website is vanaf vandaag een inspiratiepagina TBHZ actief. Op deze pagina volgen verschillende verhalen van huisartsenpraktijken die zich actief bezighouden met projecten binnen TBHZ.
Lees meer »
15-11-2021
Digitalisering
Declareren Toekomstbestendige Huisartsenzorg
Sinds enige tijd is het mogelijk om Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ) te declareren bij de zorgverzekeraar.
Lees meer »
11-11-2021
Digitalisering
Voortgang Toekomstbestendige Huisartsenzorg
Het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg gaat een nieuwe fase in. De meeste praktijkscans zijn ingevuld en het is inmiddels ook mogelijk om Toekomstbestendige Huisartsenzorg te declareren. Een blik vooruit!
Lees meer »
27-10-2021
Digitalisering
Aanmelden voor gratis Pharos praktijkbezoek  
UNICUM mag 1 gratis Pharos praktijkbezoek aanbieden aan haar leden. Tijdens dit bezoek wordt samen met de praktijk in kaart gebracht hoe de toegankelijkheid, van de dienstverlening door de praktijk, wordt ervaren.
Lees meer »
21-10-2021
Digitalisering
Extra trainingen i.s.m. Pharos voor huisartsen, POH’s en assistenten
UNICUM en het OPEN programma bieden i.s.m. Pharos nog een 3-tal extra trainingen aan ter ondersteuning aan de implementatie van Online Inzage. De 3 trainingen staan nu op de nascholingskalender.
Lees meer »
20-10-2021
Digitalisering
OPEN Online regiobijeenkomst
Op 17 november a.s. staat er weer een regiobijeenkomst in het kader van OPEN op de agenda. Deze doen we online zodat iedereen eenvoudig kan deelnemen.
Lees meer »
18-10-2021
Digitalisering
Even voorstellen: programmacoördinator TBHZ
Mijn naam is Noëlle van Limpt. Ik ben per september begonnen als programmacoördinator Toekomstbestendige Huisartsenzorg bij UNICUM. Deze opdracht vervul ik de komende negen maanden.
Lees meer »
14-09-2021
Digitalisering
Voortgang Toekomstbestendige Huisartsenzorg
Het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg loopt inmiddels 2 maanden. Graag staat het programmateam stil bij alle ontwikkelingen en geeft het inzicht in lopende en komende activiteiten.
Lees meer »
06-09-2021
Digitalisering
Evaluatie gebruik online inzage door patiënten
Van 15 april tot 11 juni 2021 hebben de regiocoalities Huisartsen Utrecht Stad (HUS), UNICUM en RegiozorgNU in samenwerking met Zorgbelang Inclusief een online patiëntenquête gehouden. De uitkomsten van de enquête zijn beschikbaar.
Lees meer »
25-08-2021
Digitalisering
Start praktijkscan en declaratiedetails
Het programmateam TBHZ heeft gisteren een mailing verzonden inzake de start van de praktijkscan en declaratiedetails. In de mail wordt o.a. stilgestaan bij de tijdslijnen en declaratietarieven.
Lees meer »
29-06-2021
Digitalisering
2