Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Lekstroom

UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

Thuisbehandelingspilot voor acuut benauwde patiënten
Diverse patiënten hebben al deelgenomen aan de pilot CovidTherapyHome van het UMCU. De reacties zijn tot nu toe overwegend positief. Deelnemende huisartsen geven aan dat de pilot ontlastend werkt.
Lees meer »
28-09-2022
Crisisteam: Oekraïne / covid
Verandering in vergoeding zorg aan Oekraïense vluchtelingen
Per 1 juli 2022 veranderen er een aantal zaken rondom de vergoeding van geleverde zorg aan Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor is het mogelijk om de zorg via VECOZO te declareren voor patiënten met BSN en die zijn ingeschreven in het Basisregistratie Personen met de code 46.
Lees meer »
04-07-2022
Crisisteam: Oekraïne / covid
Tijdelijk geen doorverwijzing naar de SEH Diak
In week 25 was het tijdelijk niet mogelijk om in het Diak niet bekende patiënten te verwijzen naar de SEH van dit ziekenhuis. Update: deze maatregel is per 24 juni beeïndigd.
Lees meer »
23-06-2022
Crisisteam: Oekraïne / covid
CovidTHERAPY@HOME
Rick van Uum, huisarts te Zeist is per 1 april als postdoc-onderzoeker in het Julius Centrum begonnen binnen het CovidTherapy@Home project. Hij zal zich bezighouden met het verder uitrollen en uitwerken van de (pilot)studie CovidTHERAPY@HOME. Graag praat hij je bij.
Lees meer »
16-05-2022
Crisisteam: Oekraïne / covid
Anamneseposters
‘Het jeukt’, ‘Ik moet hoesten’, ‘Ik ben verbrand’…….Maak dat maar eens duidelijk in een andere taal. Deze anamneseposters zouden je kunnen helpen.
Lees meer »
24-03-2022
Crisisteam: Oekraïne / covid
Medische hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne
Inmiddels zijn er vluchtelingen uit Oekraïne in Midden-Nederland aangekomen. Het kan dat je gevraagd wordt huisartsenhulp te verlenen. Wat doe je in zo een situatie? Het UNICUM crisisteam geeft toelichting.
Lees meer »
10-03-2022
Crisisteam: Oekraïne / covid
Afschaling Centraal Crisisteam - COVID 19-
Door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot Omikron zullen ook de crisisorganisaties worden afgeschaald. We gaan weer terug naar ‘normaal’.
Lees meer »
03-03-2022
Crisisteam: Oekraïne / covid
Thuismonitoring en thuisbehandeling bij COVID-19
In het CovidTHERAPY@HOME-onderzoek is het al enige tijd mogelijk acuut benauwde COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk thuisbehandeling aan te bieden inclusief monitoring op afstand, bezoek van een gespecialiseerd verpleegkundige, en zuurstof thuis.
Lees meer »
07-02-2022
Crisisteam: Oekraïne / covid
Toegang tot oncologiezorg in de regio
Het Oncologienetwerk Midden-Nederland (Oncomid) heeft de toegang tot de oncologiezorg in onze regio geïnventariseerd. Als huisartsen schrijnende situaties meemaken, wil Oncomid hier graag van op de hoogte worden gebracht.
Lees meer »
30-11-2021
Crisisteam: Oekraïne / covid
Ziekenhuizen staken zo veel mogelijk niet-kritieke planbare zorg
Ook in de regio Midden-Nederland staken de ziekenhuizen per direct zo veel mogelijk niet-kritieke planbare zorg om de toestroom van covid-patiënten op te vangen en de meest urgente non-covid zorg door te laten gaan.
Lees meer »
26-11-2021
Crisisteam: Oekraïne / covid
Videoboodschap zorgverleners regio Utrecht: 'Help ons helpen'
De druk op alle zorginstellingen in de regio Utrecht is de afgelopen week enorm toegenomen. Zorgverleners roepen inwoners in een gezamenlijke videoboodschap op hen te helpen, om zo te kunnen blijven helpen.
Lees meer »
25-11-2021
Crisisteam: Oekraïne / covid
Centraal Crisisteam weer actief
De druk op de huisartsenzorg is ongekend groot en er is steeds meer uitval van personeel door COVID-19 en griep. Zowel de huisartsenpraktijken als de huisartsenposten voor spoed ervaren dit. Het Centraal Crisisteam (CCT) is om deze reden weer actief.
Lees meer »
25-11-2021
Crisisteam: Oekraïne / covid
2