Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Lekstroom

UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

Inschrijven - UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken
Kom ook op dinsdag 8 november naar het UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken – in Slot Zeist, waar ‘samen bijdragen aan mentale gezondheid’ centraal staat.
Lees meer »
17-08-2022
Scholing
Startcursus Insulinetherapie
Het leerdoel van deze startcursus is huisartsen en POH's voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden.
Lees meer »
24-02-2022
Scholing
POH netwerkbijeenkomsten over rouw en verlies
Dit voorjaar is het thema van de POH netwerkbijeenkomsten 'Luisteren naar Verlies'.
Lees meer »
24-02-2022
Scholing
Webinars VIP
In de komende maanden biedt Calculus weer drie interessante webinars over VIP.
Lees meer »
24-02-2022
Scholing
2