Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Lekstroom

UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

Even voorstellen... Mirjam van Groenestein
Per 1 september versterkt Mirjam van Groenestein UNICUM als Wijkmanager Zeist.
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Flexibel en ‘op maat’ zijinstromers tot doktersassistent opleiden’
Deze week tekenden UNICUM, HUS, RegiozorgNu en ROC Midden Nederland de intentieverklaring om gezamenlijk doktersassistenten en triagisten op te leiden. Een unieke samenwerking in Nederland, mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH). 
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Tips & Inspiratie: project laaggeletterdheid in Nieuwegein
Huisartsen van twee gezondheidscentra in Nieuwegein zijn een project rond laaggeletterdheid gestart. In dit artikel vertellen zij hoe zij dit aanpakken. Ook delen ze praktische tips.
Lees meer »
08-09-2022
Nieuws
Nieuw: Handreiking Liraglutide (Saxenda®) en de GLI
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn Liraglutide - onder strikte voorwaarden - vergoed vanuit het basispakket bij mensen met obesitas. Het uiteindelijke doel is een blijvende leefstijlverandering door deelname aan de GLI, waarbij Liraglutide kan ondersteunen. UNICUM ondersteunt de huisartsen met een handreiking over de inzet van Liraglutide.
Lees meer »
17-08-2022
Nieuws
Inschrijven - UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken
Kom ook op dinsdag 8 november naar het UNICUM Symposium Hart voor Hoofdzaken – in Slot Zeist, waar ‘samen bijdragen aan mentale gezondheid’ centraal staat.
Lees meer »
17-08-2022
Nieuws
Klanttevredenheidsonderzoek coördinatiefunctie tijdelijk verblijf
De coördinatiefunctie tijdelijk verblijf regio Utrecht is bedoeld om huisartsen, huisartsenspoedposten en SEH-zorgprofessionals te ontzorgen. Hoe tevreden ben je over het werk van deze coördinatiefunctie? Vul de korte enquête in!
Lees meer »
15-08-2022
Nieuws
Onderzoek naar ziektelast RS-virus
Het UMC Utrecht is op zoek naar huisartsen die willen deelnemen aan onderzoek naar de ziektelast van het RS-virus. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bepaald of een RS-vaccin wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.
Lees meer »
15-08-2022
Nieuws
Maak gestandaardiseerd uitwisselen behandelaanwijzingen mogelijk
De UNICUM ICT vakcommissie heeft de HIS-leveranciers en HAPIS-leverancier in onze regio opgeroepen om het gestandaardiseerd uitwisselen van behandelaanwijzingen (behandelgrenzen) mogelijk te maken.
Lees meer »
28-07-2022
Nieuws
Effect ‘Moet ik naar de dokter?’ wetenschappelijk aangetoond
Op de websites van onze spoedposten bieden wij digitale zelftriage van Moet ik naar de dokter? aan. IQ Healthcare (Radboudumc) deed onderzoek naar het effect hiervan.
Lees meer »
28-07-2022
Nieuws
Inspiratie: Inclusieve, tactiele ontwerpen in de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk van Kessel heeft Positieve Gezondheid verwerkt in de inrichting van de praktijk. Ze hebben het concept letterlijk tastbaarder gemaakt door tactiele ontwerpen met texturen en braille.
Lees meer »
11-07-2022
Nieuws
Inspiratieverhaal - optimaal gebruik patiëntenportaal
De drukte en het aantal telefoontjes verminderen én de patiënttevredenheid verhogen. Dat wil Renate Reitsma bereiken door het gebruik van het patiëntenportaal te stimuleren. ‘We zien elke maand al een duidelijke groei van het aantal contacten via het patiëntenportaal.”
Lees meer »
09-07-2022
Nieuws
Verandering in vergoeding zorg aan Oekraïense vluchtelingen
Per 1 juli 2022 veranderen er een aantal zaken rondom de vergoeding van geleverde zorg aan Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor is het mogelijk om de zorg via VECOZO te declareren voor patiënten met BSN en die zijn ingeschreven in het Basisregistratie Personen met de code 46.
Lees meer »
04-07-2022
Nieuws
2