Regio ZOU
Regio Lekstroom

Bovenregionaal | Schelm


Schelm is het samenwerkingsverband van huisartsenorganisaties ZorgNU, HUS, Julius Centrum Leidsche Rijn, UNICUM en Saltro.

De organisaties stellen gezamenlijk een strategische agenda op voor thema's waarbij samenwerken meerwaarde heeft. Denk aan de ontwikkeling van ZorgICT en samenwerkingsafspraken met de ziekenhuizen. 

Eén bestuurder uit Schelm vertegenwoordigt het gehele samenwerkingsverband binnen de bestuurlijke vertegenwoordiging van Trijn. Op dit moment is dat Hans Erik van Helsdingen.