Regio ZOU
Regio Lekstroom

Leefstijl | Gecombineerde Leefstijl Interventie


 

Patiënten vragen soms hulp bij het afvallen en/of het veranderen van hun leefstijl. De huisarts heeft dan meerdere verwijsmogelijkheden. Zo kan iemand verwezen worden naar een diëtist, fysiotherapeut of welzijn/beweegcoach. Sinds 1 januari 2020 is het in de UNICUM-regio’s ook mogelijk om te verwijzen naar een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Een GLI wordt bekostigd vanuit de basisverzekering en er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

UNICUM heeft een afspraken met ruim zestig GLI-aanbieders. Dit maakt dat in elke gemeente in UNICUM werkgebied een GLI aangeboden wordt.

Wat is een GLI?
De GLI is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl met als doel overgewicht te verminderen. Een deelnemer aan een GLI krijgt tijdens een traject van twee jaar individuele coachgesprekken en groepsbijeenkomsten, advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

GLI-programma’s
In de regio’s van UNICUM worden de GLI-programma’s Beweegkuur en COOL aangeboden. Deze programma’s bestaan uit een behandelfase (12 maanden) en een onderhoudsfase (12 maanden), waarbij patiënt begeleid wordt door een Leefstijlteam in eigen gemeente. Deelname aan sport- en beweegactiviteiten in de eigen woon-/leefomgeving maken geen onderdeel uit van de vergoeding. Tijdens het programma wordt bewegen wel gestimuleerd door kennismaking met de buurtsportcoach en verwijzing/begeleiding naar lokale sport- en beweegactiviteiten.

Leefstijlteams
In de regio’s UNICUM Zuidoost-Utrecht (ZOU) en Lekstroom zijn per gemeente een of meerdere leefstijlteams opgezet. Een leefstijlteam bestaat in de regel uit een leefstijlcoach, fysio- of oefentherapeut, diëtist en een buurtsportcoach en/of sportmakelaar. De leefstijlcoach is voor de deelnemer het vaste aanspreekpunt in het proces. De leefstijlcoach verzorgt ook de intake, stelt samen met de deelnemer een persoonlijk leefstijlplan op en volgt de voortgang. De andere leden van het leefstijlteam ondersteunen dit vanuit de eigen professionele kennis.

Overzicht Leefstijlcoaches
Iedere deelnemer heeft gedurende het programma een Leefstijlcoach binnen het Leefstijlteam. In het Overzicht Leefstijlcoaches is inzichtelijk welke coaches binnen de regio actief zijn.

Doorverwijzen naar de GLI
Deelname aan een GLI is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts (of medisch specialist). Verwijzen naar een GLI gaat digitaal via VIPLive. Ook patiënten die geen gebruik maken van ketenzorg worden via VIPLive naar de GLI verwezen. In VIPlive is per gemeente een aanbieder te vinden. Na de verwijzing neemt de leefstijlcoach binnen twee weken contact op met de deelnemer om een afspraak in te plannen. De verwijzer ontvangt een terugkoppeling van het intakegesprek en bij deelname een terugkoppeling na 8 en na 24 maanden.

Handreiking 
Meer informatie over de GLI, inzet en verwijzen naar het Leefstijlteam leest u in de handreiking. Lees meer over de inzet van Liraglutide (Saxenda) in combinatie met de GLI in dit document.

Veelgestelde vragen 
Heeft u na het lezen van de handreiking nog vragen, kijk dan of u een antwoord kunt vinden in ons overzicht met veelgestelde vragen.

Ook raden wij u aan bij vragen de volgende factsheet voor huisartsen te bekijken.

Communicatiemiddelen 

Er zijn per gemeente diverse ondersteunende communicatiemiddelen beschikbaar. Onderstaand zijn zowel foldermateriaal als beeldschermmateriaal (narrow casting) te downloaden.

Meer informatie?
Ook enthousiast om een leefstijlteam te starten? Stuur dan een mail aan Diek Scholten, projectleider GLI bij UNICUM.