Regio ZOU
Regio Lekstroom

Data | Regionaal gezondheidsdashboard


Populatieanalyse en risicostratificatie van data zijn belangrijke hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de patiëntenpopulatie. Als hiermee een gedeeld beeld ontstaat over de wensen en noden van de populatie, kunnen netwerkpartijen betere programma’s en projecten ontwikkelen. 

Om dit gedeelde beeld van de gezondheid in de regio inzichtelijk te krijgen, wordt er een regionaal gezondheidsdashboard ontwikkeld: de Transitiemonitor. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. de huisartsenpraktijken, het Diakonessenziekenhuis, gemeenten en VVT-instellingen. Elke partij levert niet-herleidbare data aan. Dit wordt met elkaar in verband gebracht en inzichtelijk gemaakt. Uiteindelijk willen we de voortgang en effecten van programma’s en projecten goed monitoren met als doel: juiste zorg op de juiste plek. Dit levert gezondheidswinst op voor de inwoners van de regio Zuidoost-Utrecht.

Welke data worden er gebruikt?
Data die uit de huisartsenpraktijk gebruikt worden zijn man-vrouw verdeling, wijkindeling, leeftijd, aantal consulten en/of visites. Ook wordt er gekeken naar de aard van de klacht van de patiënt. Voor informatie over welke data de andere partijen gebruiken, kunt u bij hen terecht. Het is belangrijk te weten dat de privacy van de data zorgvuldig gewaarborgd wordt. De data zijn nooit te herleiden naar een individuele patiënt.

Doelstelling
Eind 2021 is een regionaal dashboard beschikbaar voor het maken en monitoren van samenwerkingsafspraken rondom kwetsbare populaties. In het bijzonder kwetsbare ouderen. Dit wordt gesteund door het programma 'Juiste zorg op de juiste plek' van ZonMw.