Regio ZOU
Regio Lekstroom

CVRM | Zorgprogramma CVRMUNICUM ondersteunt eerstelijns zorgprofessionals bij het goed organiseren van de ketenzorg voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. We onderhandelen en sluiten contracten af met zorgverzekeraars. We bieden een handig systeem voor declareren, verwijzen, consulteren en communiceren: Calculus VIPLive. Deze software werkt in combinatie met alle huisartsinformatiesystemen (HISsen). 

Samen werken aan kwaliteit
De bij ons aangesloten eerstelijns zorgprofessionals werken met een door UNICUM ontwikkeld Handboek en onze Handreikingen VRM en HVZ. Deze documenten vormen een leidraad voor het organiseren van de zorg voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. We geven ook praktische ondersteuning bij het vormgeven van goede CVRM-zorg in de praktijk. Bij vragen of problemen kunnen aangesloten zorgprofessionals altijd bij onze consulenten en de kaderhuisarts CVRM terecht. 

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen
UNICUM organiseert scholing op het vlak van hart- en vaatziekten. Hierdoor blijven zorgprofessionals op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied. Nieuwe inzichten of instrumenten kunnen we eerst testen in een klein aantal praktijken door mee te doen aan een lopend onderzoek of met een eigen pilot. Bij goede ervaringen kunnen ook de andere samenwerkende praktijken de kwaliteit van zorg verbeteren met de beproefde, nieuwe aanpak.