Regio ZOU
Regio Lekstroom

CVRM | ContracterenInstromen zorgprogramma CVRM
Praktijken die voor het eerst een CVRM-contract met UNICUM aangaan, kunnen vanaf het tweede kwartaal van 2020 instromen. Neem contact op met consulente Connie LamersBrenda Baar of Lida van der Maat. om uw belangstelling kenbaar te maken. Zij nemen dan spoedig contact met u op om door te nemen wat de instroomvoorwaarden zijn en welke voorbereidingen nodig zijn.

Contracteren algemeen
Zorgverleners in het werkgebied van UNICUM sluiten een overeenkomst met UNICUM voor het verlenen van ketenzorg aan chronische patiënten. Ketenzorgcontracten zijn mogelijk voor DM (type2), COPD en VRM, de zorgverlener bepaalt zelf welke overeenkomsten hij afsluit. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst gelden voorwaarden ten aanzien van werkgebied, deskundigheid, capaciteit en kwaliteit. UNICUM hanteert de van toepassing zijnde eisen van de zorgverzekeraar in de overeenkomsten met de zorgverleners en faciliteert het declaratie-, registratie-, verwijs- en rapportagetraject voor de zorgverleners door middel van VIPLive en de VIPapp. Een ketenzorgovereenkomst wordt telkens voor een periode van 1 kalenderjaar afgesloten.

Het contracteerproces is maximaal geautomatiseerd. De zorgverlener ontvangt jaarlijks, zo mogelijk in november/december, digitaal een aanbod voor het daaropvolgende kalenderjaar. In principe wordt telkens automatisch een overeenkomst voor het nieuwe kalenderjaar aangeboden. In de aanbiedingsmail treft de zorgverlener een link aan naar de overeenkomst (pdf), zodat hij deze kan beoordelen. Is de zorgverlener akkoord, kan hij de overeenkomst digitaal ondertekenen en daarmee accepteren.