Regio ZOU
Regio Lekstroom

Meer informatie | Berichten ketenpartners


GGD regio Utrecht
COVID-19 dashboard regio Utrecht

Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland
Dashboard zorgcontinuiteit Midden-Nederland week 47

Nieuwsbrieven Antonius Ziekenhuis
Het Antonius informeert de huisartsen over wijzigingen in de zorgverlening in verband met corona. Ga naar het overzicht van nieuwsbrieven

Spreekuur vanuit GGZ Houten voor huisartsen en specialistisch verpleegkundigen
Er is een telefonisch spreekuur voor ondersteunend contact i.v.m. de problemen ontstaan door de coronacrisis. Meer informatie

Wijkverpleging en thuiszorg
Belangrijk om te weten is dat de thuiszorgorganisatie die je belt een zorgplicht heeft. Wanneer deze organisatie geen zorg kan leveren, dient deze contact op te nemen met andere aanbieders en met zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van de patiënt. Je kunt daarvoor naar de escalatieprocedure verwijzen. Deze geldt voor zowel COVID- als non-COVID-patiënten.

ELV-bedden
Het ZCC coördineert alle COVID-gerelateerde opnames en heeft bovenregionaal zicht op beschikbare ELV-bedden. Het centrale telefoonnummer voor huisartsen, transferafdelingen van ziekenhuizen, zorgbemiddelaars en specialisten ouderengeneeskunde van verpleeghuizen t.b.v. Zorgcoördinatie COVID-19 is (085) 112 47 55. Dit telefoonnummer is 7 dagen per week van 9.00 - 18.00 uur bereikbaar.

Terminale zorg
Op de website van Palliaweb.nl is met de Palliatieve ZorgZoeker inzichtelijk gemaakt waar actueel bedden vrij zijn in de regio. Uiteraard is dit ook beschikbaar voor andere regio’s, een overzicht vind je op Netwerkpalliatievezorg.nl.