Regio ZOU
Regio Lekstroom

Maatregelen | Registratie vaccinaties


 

Registratie COVID-vaccinaties

Hoe kunt u vaccinaties tegen COVID op een juiste manier in het HIS vastleggen? De UNICUM ICT Vakcommissie heeft onderstaand advies opgesteld in lijn met het NHG-advies over het registreren van vaccinaties. Het is de bedoeling dat een COVID-vaccinatie als medicatieregel in het HIS terechtkomt. Zo nodig kunt u ICPC-code R44 gebruiken.

Er zijn verschillende situaties denkbaar:

  1. De huisarts vaccineert zelf
  2. De GGD vaccineert en informeert de huisarts
  3. De patiënt meldt zelf dat hij is gevaccineerd

Situatie 1: huisarts vaccineert
De HISsen hebben een COVID-module ingebouwd. Daarbij worden de toegediende vaccinaties als medicatieregel toegevoegd aan het medicatie-overzicht. 

Situatie 2: GGD vaccineert
Vanaf deze maand ontvangt u geautomatiseerd een melding wanneer uw patiënt een positieve coronatestuitslag heeft of is gevaccineerd. Dit gebeurt alleen als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. In het geval van positieve testuitslagen, ontvangt u een MEDLAB-bericht dat eerst terechtkomt in de inbox van uw HIS. U kunt dan actief zien dat er een melding is binnengekomen, waarna u de uitslag toevoegt aan het juiste patiëntendossier. In het geval van vaccinaties ontvangt u een MEDREC-afleverbericht, dat automatisch in uw HIS wordt verwerkt. Als dit (nog) niet goed werkt in uw HIS, kunt u handelen als bij situatie 3.

Situatie 3: de patiënt meldt zelf dat hij is gevaccineerd
Wanneer een patiënt meldt dat hij is gevaccineerd, heeft u op dit moment de volgende mogelijkheden om dit te registreren:

  • U maakt een voorschrift en verzendt dit voorschrift niet naar de apotheek.
  • U legt dit vast als een SOEP-verslag met ICPC-code R44 en op de E-regel de tekst (eerste of tweede) vaccinatie toegediend gekregen.
  • Een combinatie van deze twee mogelijkheden.

Bekijk voor meer informatie het factsheet meldingen huisartsen van de GGD/GHOR.

 


 

TIPS per HIS

Promedico ASP: Eenvoudig overzicht van patiënten die gevaccineerd zijn

Wanneer een patiënt is gevaccineerd bij de GGD, ontvangt de huisarts automatisch een bericht dat in het HIS als recept op praktijkniveau binnenkomt. Dit merk je als huisarts niet altijd op, omdat je deze recepten niet verwerkt. Huisarts Albert van der Veer heeft een tip waarmee Promedico ASP-gebruikers gemakkelijk een overzicht kunnen genereren van mensen die een COVID-vaccin toegediend hebben gekregen.

Albert: “Het is handig om een project aan te maken waarin je heel de praktijk toevoegt en vervolgens de selectie terugbrengt naar alle mensen die een COVID-vaccin toegediend hebben gekregen. Je kunt dan een overzicht krijgen zoals hieronder voor onze praktijk is weergegeven.”

“Heb je moeite met het maken van zo'n project? Stuur me dan per e-mail naam huisarts en naam praktijk. Dan zal ik het project binnen Promedico delen, zodat je het kunt draaien voor je eigen praktijk.”


 

Medicom: verwerking berichten GGD

Dit filmpje geeft uitleg over de verwerking van berichten vanuit de GGD in Medicom.