Regio ZOU
Regio Lekstroom

Crisisstructuur | Crisisplan


De wet verplicht huisartsenorganisaties de continuïteit van zorg te waarborgen, ook onder crisisomstandigheden. Om dit te kunnen realiseren heeft UNICUM een crisisplan opgesteld. Het crisisplan beschrijft op hoofdlijnen afspraken en structuren ten aanzien van crisismanagement.

Kijk hier voor de volledige versie en hier voor de samenvatting.