Regio ZOU
Regio Lekstroom

Crisisstructuur | Crisisteam UNICUM-werkgebied


Regionaal crisisteam

De regio's Lekstroom en ZOU van UNICUM nemen gezamenlijk deel in dit crisisteam, en overleggen waar nodig ook per regio. Er is zeer geregeld (online) overleg over de huidige situatie en (mogelijke) knelpunten en uitdagingen in de komende periode. Fysieke bijeenkomsten zijn niet meer aan de orde.

Vanuit het crisisteam worden de hagro-contactpersonen op de hoogte gebracht. Zij brengen de informatie vanuit het crisisteam vervolgens naar de betrokken zorgverleners en praktijkmedewerkers binnen de hagro die zij vertegenwoordigen. 

 Leden: 

  1. Mura Franssens – huisarts en bestuurslid UNICUM ZOU, lid centraal crisisteam
  2. Bas Kienhuis – huisarts UNICUM Lekstroom, lid centraal crisisteam
  3. Pim Achterberg – medisch directeur post Nieuwegein
  4. Frank Rosier – adviseur Crisisbeheersing a.i. (gespreksleiding)

Centraal Crisisteam

Hierin zitten vertegenwoordigers van LHV Huisartsenkring Midden-Nederland en de regionale huisartsenorganisaties in Midden-Nederland. 

Het uitgangspunt is: zoveel mogelijk een eenduidige werkwijze in de hele regio Utrecht hanteren. Namens UNICUM nemen Mura Franssens, Pim Achterberg en Frank Rosier deel.