Regio ZOU
Regio Lekstroom

Meer informatie | Berichten ketenpartners


GGD regio Utrecht
COVID-19 dashboard regio Utrecht

Traumazorgnetwerk Midden-Nederland
COVID-monitor Midden-Nederland week 22

Nieuwsbrieven Antonius Ziekenhuis
Het Antonius informeert de huisartsen over wijzigingen in de zorgverlening in verband met corona. Ga naar het overzicht van nieuwsbrieven

UMC Utrecht
Maatregelen in verband met Covid-19

GGD
Factsheet vaccinatiemeldingen

Informatie voor artsen die mensen met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 triëren en doorverwijzen naar de GGD voor een testafname.

Update over het beleid bij Altrecht
Bericht voor verwijzers en ketenpartners november 2020
Klik hier voor info

Aanvullende maatregelen Saltro
Klik hier voor meer info

Spreekuur vanuit GGZ Houten voor huisartsen en specialistisch verpleegkundigen
Er is een telefonisch spreekuur voor ondersteunend contact i.v.m. de problemen ontstaan door de coronacrisis. Meer informatie

Extra aanbod Senior Support
Senior Support vangt naast de reguliere dienstverlening nu ook senioren op die niet naar de dagbesteding kunnen, thuis zitten en tijdelijke extra hulp nodig hebben. Hiervoor krijgen zij steun van de gemeente in de vorm van extra budget. Lees meer

Zorgcoördinatie COVID
Aanvragen voor tijdelijk verblijf voor mensen met een coronabesmetting in Midden-Nederland kunnen bij Zorgcoördinatie COVID-19 worden ingediend. Alle contactnummers op een rijtje:

  • Aanvraag bed tijdelijk verblijf voor huisartsen, transferafdelingen ziekenhuizen, zorgbemiddelaars en specialisten ouderengeneeskunde: RAVU 085-7735777. 
  • Voor vragen over de coördinatie van acute zorg: ROAZ en Traumazorgnetwerk Midden-Nederland 088-7559621.
  • Voor medisch-inhoudelijke vragen, vragen van inwoners en voor zorgmedewerkers met klachten die zich willen laten testen: GGD regio Utrecht 030-6305400. 
  • Voor vragen met betrekking tot PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): Veiligheidsregio Utrecht 088-8781000.
  • Landelijke informatielijn coronavirus: 0800-1351.