Regio ZOU
Regio Lekstroom

Maatregelen | Afspraak PBM


 

Afspraken rond persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Geef ogenschijnlijk interessante aanbiedingen van mondmaskers e.d. door aan de hagro-contactpersoon. Hij/zij geeft dat weer door naar de vertegenwoordiger in het crisisteam. De aanbieding wordt dan doorgespeeld naar de GHOR. Want: reeds vele aanbieders zijn ontmaskerd als malafide. Ga er niet mee in zee. Daarnaast is afgesproken dat de (her)distributie landelijk plaats vindt. Dit is een besluit van hogerhand:

De DPG van de Veiligheidsregio Utrecht besluit, gelet op de verantwoordelijkheid, vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio (art.32 lid 2), het volgende:

  1. Over te gaan tot herverdeling van de aanwezige PBM in de instellingen (voorraad) indien bij één van de partijen schaarste ontstaat en er geen landelijke voorraad beschikbaar is;
  2. Toekomstige leveringen centraal/regionaal te beheren en op noodzaak te verdelen;
  3. Het Operationele Escalatieteam COVID te belasten met de operationalisering;
  4. Op 15 maart 2020 de landelijk uitgeleverde middelen o.b.v. schaarste inventarisatie toe te kennen conform de landelijke prioritaire zorgorganisaties

Gelet op het maatschappelijke belang, de continuïteit van de levering van verantwoorde zorg, de actuele situatie ten gevolge van COVID-19, de beschikbaarheid van PBM voor bescherming van de zorgprofessional, de verdeling van PBM-middelen onder verantwoordelijkheid van de DPG, landelijk geleverde PBM te verdelen op basis van de volgende (beleids-)uitgangspunten:

  1. De landelijke richtlijn wordt gevolgd qua prioritaire groepen, te weten: ziekenhuizen, ambulance, huisartsen en GGD;
  2. Daarna qua prioritering: VVT, verloskundigen, huisartsenlaboratoria, gehandicaptenzorg, GGZ, spoed mondzorg tandartsen;
  3. Het actuele beeld voor het monitoren van de PBM voor het Operationele Escalatieteam COVID -19 is de dagelijkse opgave in het LCMS GZ systeem van V-regio Utrecht. Het verbruik voor corona maatregelen is variabel (op basis van het landelijk beleid zoals bepaald door het RIVM) en wijzigt snel, vanwege beleidswijzigingen. De opgave wordt na accordering van de directie/ RvB van de instellingen dagelijks voor 12:00 ingevoerd.;

Bij dilemma's waar het Operationele Escalatieteam COVID 19 geen oplossing voor kan vinden zal een escalatie plaatsvinden naar de DPG, die hierover het COVID 19 ROAZ-kernteam raadpleegt.

Daarom wordt frequent gevraagd om per hagro de beschikbaarheid en het verbruik te inventariseren. Dit proces loopt via de hagro-contactpersoon. Hiervoor is op dit moment een werkbare systematiek in ontwikkeling.