Regio ZOU
Regio Lekstroom

Crisisstructuur | Crisisteam UNICUM-werkgebied


 

Crisisteam UNICUM-werkgebied

Dit crisisteam is een samenwerking tussen UNICUM en Primair. De regio's Lekstroom en ZOU nemen gezamenlijk deel, en overleggen waar nodig ook per regio. Er is zeer geregeld (online) overleg over de huidige situatie en (mogelijke) knelpunten en uitdagingen in de komende periode. Fysieke bijeenkomsten zijn niet meer aan de orde.

Vanuit het crisisteam worden de hagro-contactpersonen op de hoogte gebracht. Zij brengen de informatie vanuit het crisisteam vervolgens naar de betrokken zorgverleners en praktijkmedewerkers binnen de hagro die zij vertegenwoordigen. Voor de koppeling met de spoedpost nemen de medisch manager en de locatiemanagers deel.

Leden: 

  • Mura Franssens – huisarts en bestuurslid UNICUM ZOU, lid centraal crisisteam
  • Niels Harkink – huisarts UNICUM ZOU, lid centraal crisisteam
  • Bas Kienhuis – huisarts UNICUM Lekstroom, lid centraal crisisteam
  • Marjolijn Beukers – huisarts en bestuurslid UNICUM Lekstroom
  • Hans Erik van Helsdingen – directeur UNICUM
  • Joost van Niekerk – directeur UNICUM
  • Michel Yakoub en/of Hugo Wijbrands – locatiemanager en vertegenwoordiger Primair
  • Darwin Jerez Nova – medisch manager post Nieuwegein
  • Medisch manager post Zeist - vacant
  • Linda van den Top (verslaglegging)
  • Frank Rosier – adviseur Crisisbeheersing a.i. (gespreksleiding)
  • Edith de la Fuente (coördinatie)

 

Centraal Crisisteam
Hierin zitten vertegenwoordigers van Primair, LHV Huisartsenkring Midden-Nederland en de regionale huisartsenorganisaties in Midden-Nederland. Op bepaalde momenten sluiten ketenpartners zoals de GGD, de GHOR en Saltro aan. Het uitgangspunt is: zoveel mogelijk een eenduidige werkwijze in de hele regio Utrecht hanteren.