Regio ZOU
Regio Lekstroom

COPD | Zorgprogramma COPD


UNICUM ondersteunt eerstelijns zorgprofessionals bij het goed organiseren van de ketenzorg voor mensen met COPD. We onderhandelen en sluiten contracten af met zorgverzekeraars. We bieden een handig systeem voor declareren, verwijzen, consulteren en communiceren: Calculus VIPLive. Deze software werkt in combinatie met alle huisartsinformatiesystemen (HISsen). 

Samen werken aan kwaliteit
Om onze eerstelijns zorgprofessionals te ondersteunen heeft UNICUM een handboek voor het complete ketenzorgaanbod samengesteld . Daarin staat de praktische uitvoering van de zorg beschreven. Voor de medisch-inhoudelijke kant van COPD heeft UNICUM een handreiking COPD ontwikkeld . Deze documenten vormen een leidraad voor het organiseren van de zorg voor mensen met COPD.

Voor praktische ondersteuning bij het vormgeven van goede COPD-zorg in de praktijk kunt u altijd terecht bij onze praktijkconsulenten. Voor inhoudelijke vragen over diagnostiek en/of beleid kunt u contact opnemen met onze kaderhuisarts.

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen
UNICUM organiseert scholing op het vlak van COPD. Hierdoor blijven zorgprofessionals op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied. 

Ook draagt UNICUM graag bij aan het optimaliseren van de COPD zorg. In de praktijk betekent dit dat nieuwe initiatieven in een klein aantal praktijken worden uitgetest. Als die pilots goede resultaten opleveren ondersteunt UNICUM ook graag bij de implementatie van deze innovaties in andere praktijken.