Regio ZOU
Regio Lekstroom

UNICUM coöperatie regio Lekstroom | Lid worden?


Waarom lid worden van de UNICUM coöperatie Lekstroom?
UNICUM is de regionale organisatie van, voor en door huisartsen. We bewegen richting 100% aansluiting van de in onze regio gevestigde huisartsen. De leden van de coöperatie denken, werken en beslissen actief mee over een toekomstbestendige inrichting van de huisartsenzorg in de eigen regio. Zij kunnen in een algemene ledenvergadering meebeslissen over de strategische koers van de eigen regio en de activiteiten waarmee UNICUM in de eigen regio aan de slag gaat.

Wie kunnen er lid worden?
Praktijkhoudende huisartsen en hidha's in het werkgebied van UNICUM Lekstroom kunnen lid worden.

Bijzonder lidmaatschap voor waarnemers
Waarnemers die binding hebben met het werkgebied kunnen 'bijzonder lid' worden. Zij betalen geen contributie en hebben geen formeel stemrecht tijdens de ledenvergadering. Uiteraard zijn zij wel van harte welkom om mee te denken en te praten tijdens de ledenvergaderingen. Ook kunnen zij een bijdrage leveren in de vakcommissies. 

Aanmelden als lid of bijzonder lid?
Ik meld me aan 

Wat kost het lidmaatschap?
De contributie bedraagt €250,- per jaar. Van deze contributiegelden worden de bestuursleden van de coöperatie bekostigd. Het bijzonder lidmaatschap voor waarnemers is kosteloos. 

Waar kan ik de statuten van de coöperaties vinden?
U kunt de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen bij ons secretariaat.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren, aan het adres van de coöperatie met een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap wordt voor een heel kalenderjaar aangegaan. Als u niet opzegt, wordt het na een jaar automatisch verlengd met een nieuw kalenderjaar.