Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Tweede Utrechtse Transmurale Inspiratiedag


21-12-2022

Eerste resultaten van de gezamenlijke projecten

Tweede Utrechtse Transmurale Inspiratiedag

Op donderdag 8 december 2022 organiseerden het Diakonessenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis en de regionale huisartsenorganisaties HUS, UNICUM en RegiozorgNU de Tweede Transmurale Inspiratiedag over Juiste Zorg op de Juiste Plek. Stond de eerste Transmurale Inspiratiedag in het teken van het ophalen van ideeën voor gezamenlijk op te pakken projecten, dit keer werd de voortgang van de gekozen onderwerpen teruggekoppeld. Zo’n 65 huisartsen en specialisten namen deel aan deze bijeenkomst.

De aftrap werd gedaan door Ruud Davids, programmamanager en Alian Bouma, huisarts van het programma Zorg Dichterbij uit regio Gooi en Vechtstreek. Zij vertelden hun ervaringen met samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Daarna werd de transmurale communicatiebehoefte tussen huisartsen en specialisten en hoe dit vorm te geven, toegelicht. Consulteren, overleggen, triëren, patiëntbesprekingen: allemaal vormen van contact in de dagelijkse praktijk waar verbetering wenselijk is. Verbeteringen op vlak van proces, techniek en bekostiging. Een complex geheel waar in het vervolg TRIJN een belangrijke rol krijgt.

Initiatieven
Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in groepen waarin goede dialogen tussen huisartsen en specialisten plaatsvonden op een inhoudelijk onderwerp. Voor zorg op de juiste plek op het gebied van menopauze heeft dit geleid tot drie praktijken die mee willen doen met een pilot. Eerstelijnsdiagnostiek tijdens de avond/nacht/weekend gaf aanleiding tot een levendig gesprek over de wensen en mogelijkheden. En bij Stepped Care Artrose ging het over hoe samenwerking huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten kan worden vormgegeven. Met deze initiatieven gaan we in de regio gezamenlijk verder. We willen patiënten de juiste zorg geven op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgprofessionals.

In dialoog blijven
We hebben nog een weg te gaan binnen de regio, met veel uitdagingen. Dat kwam deze avond ook naar voren. Maar er zijn vooral ook kansen en daarom is het belangrijk dat huisartsen en specialisten met elkaar in dialoog zijn en blijven. Zilveren Kruis was bij deze avond ook aanwezig. Met hen wordt de verdere uitvoering en bekostiging van de diverse pilots besproken.