Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum Lekstroom

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Verwijzen binnen de ggz/jeugdzorg: geen taak van de huisarts


19-10-2022

Werkgroep ggz

Verwijzen binnen de ggz/jeugdhulp: geen taak van de huisarts

Het komt geregeld voor dat wij als huisarts een bericht over een patiënt ontvangen van een ggz-aanbieder met het volgende verzoek: ‘Wij sluiten de behandeling af en verzoeken u een verwijzing te maken voor vervolgbehandeling bij aanbieder X.’ Dit hoef je als huisarts niet te doen. Immers, het is de ggz-professional die vanuit zijn/haar eigen deskundigheid vervolgbehandeling geïndiceerd vindt.

Ggz-hulpverleners verwijzen naar elkaar als zij daartoe noodzaak zien. Het is dan ook aan de betreffende ggz-hulpverlener om te verwijzen. Je kunt dit terugkoppelen en refereren aan deze verwijsafspraak. Let vooral op bij verzoeken om verwijzing van de ene jeugdhulpaanbieder naar de andere: jeugdhulp gaat via de gemeente, niet via de huisarts. Dus daarbij bestaat een dubbele reden voor de jeugdhulpaanbieder om de verwijzing zelf te effectueren.

De UNICUM-werkgroep ggz brengt deze verwijsprocessen onder de aandacht bij diverse ggz-aanbieders, met als doel dergelijke verzoeken te reduceren.